Over ons

Wij zijn een community van professionals werkzaam in het complementaire veld. Wij hebben vertrouwen in wetenschap en verbinden ons met innerlijke wijsheid en holisme. Wij distantiëren ons actief van het bagatelliseren van COVID-19, complotdenken en extreemrechts gedachtegoed.

Ontdek onze veelzijdige visie via blogs en vlogs en vind een 'coronaproof' professional voor therapie, begeleiding, training of bijvoorbeeld het organiseren van een evenement.

Over het ontstaan van de community 

Eind december 2020 is de groep 'Complementair met vertrouwen in wetenschap'
opgericht, ontstaan vanuit bezorgdheid over de radicalisering van de complementaire en
spirituele sector. De groep wordt voor het grootste deel gevormd door therapeuten,
trainers, schrijvers en facilitators, werkzaam in het complementaire veld, met een
holistische levenshouding. Wij distantiëren ons van onwetenschappelijk
en opruiend complotdenken. Als professionals waarborgen we de veiligheid voor
onze cliënten: we houden ons aan de COVID-19-maatregelen en nemen
onze verantwoordelijkheid in het terugdringen van de pandemie. 

Dit is de officiële website van onze groep. Je kunt je aansluiten bij de gelijknamige
Facebookgroep na het beantwoorden van de toelatingsvragen en een voorstelronde.

Onze bloeiende, veelzijdige community

Judith Konings-Engelen

Ik ben Judith Engelen en werk in mijn praktijk aan huis als lichaamswerker. Mijn speerpunt is aromatherapie, waarin ik met enige regelmaat ook cursussen geef aan zorgverleners. In december ben ik met deze groep gestart vanuit mijn bezorgdheid over corona-ontkenning bij collega's. Ik ben inmiddels heel blij en trots op onze groeiende community, waarbinnen ik gegronde spiritualiteit ervaar met respect voor de wetenschap en waarin ik me kan uitspreken tegen de opkomst van extreemrechts.

Jaana Siltasalmi

Ik ben eigenaar van Hands On Tao Shiatsu Institute en sinds jaar en dag student van Ridhwan school. Van oorsprong ben ik Finse. De huidige situatie rondom de pandemie heeft me mijn houding tegenover alternatieve geneeswijzen doen revalueren. Het vervult me nog steeds met ongeloof te zien hoeveel mensen uit ons werkveld in complotten en corona-ontkenning gezogen zijn. Vanaf het begin ben ik bij deze groep betrokken en ik ben er heel erg blij mee. Het is bemoedigend om gelijkgestemden te treffen.

Saskia Beugel

Al sinds 2016 maak ik me zorgen over de opkomst van complotdenken en extreem rechts in spirituele kringen en blog ik hierover op Facebook en Twitter. Ik voel me verantwoordelijk iets tegen deze online beïnvloeding te doen. 
Als lichaamsgericht therapeut & mindfulness docent ondersteun ik cliënten met traumawerk en healing. Daarnaast heb ik een platform met therapeuten It's Just Therapy en ontwikkel ik merken en websites met Isis Brand Consultancy. 

Sonia Pereira

Ik heb jaren gewerkt voor een spiritueel tv-programma. Vorig jaar kwam ik door een uitgestelde operatie (vanwege Covid-19) langdurig in de ziektewet. Ik heb me toen samen met een aantal andere anticomplotstrijders ingezet om mensen te waarschuwen en de complotten te onderzoeken. We begaven ons tussen de complotdenkers en probeerden hen tot rede te brengen en trachtten via (social) media alles te debunken.

Wilrieke Sophia 

Ik (pronounce zij of die) werk als seks- en intimiteitseducator, conscious kink facilitator, spreker en oprichter van Cuddle Workshops International én ben als moeder van drie op dagelijkse basis bezig met aanraking. 
Het valt me op dat, ondanks een spirituele achtergrond van compassie, veel mensen in onze werkvelden weinig van deze compassie en solidariteit laten zien in deze tijd van crisis.

Fieneke Rozema

Tijdens de pandemie bleek ik vatbaar voor diverse complottheorieën en maatregelenkritiek. Een (voortdurend) proces van waardevolle gesprekken en zelfreflectie hebben mij uiteindelijk tot andere gedachten en tot dit initiatief gebracht. Voor mij is respectvolle dialoog op basis van onderbouwde argumenten essentieel. In het dagelijks leven werk ik als massagetherapeut en coach.

Jaco de Kruijf

Ik werk als masseur en massagedocent in Leiden. Ik sta voor een gezonde balans tussen complementair werken en wetenschap. Ik heb veel moeite gehad met beroepsgenoten die de maatregelen niet serieus namen en werden meegezogen in complotdenken en corona-ontkenning. Kritiek op de maatregelen mag, maar graag op grond van wetenschap en met een beetje compassie. 

Mirjam van der Zee

Ik werk met adem, geleide meditaties, tarot en astrologie, maar ook met medische en neurologische inzichten.

Mijn spiritualiteit en werk zet ik in voor een betere wereld. Klimaat en gelijkwaardigheid zijn daarin speerpunten.

Dit betekent ook dat bepaalde onderwerpen voor mij niet ter discussie staan: vaccins redden levens, medicijnen en medisch ingrijpen zijn soms hard nodig, het Sinterklaasfeest is mooier zonder racistische kenmerken, en we moeten zorgen voor elkaar, wereldwijd en soortoverschrijdend.


Kenny Appelen

Ik werkte naast mijn praktijk tien jaar voor de dienst Slachtofferhulp. Tevens ben ik medeoprichter van een medisch centrum waar wij zowel wetenschappelijke als complementaire hulp verlenen. In deze pandemie bemande ik de corona-infolijn om mensen met psychische nood bij te staan. Daarnaast ondersteun ik ambulancemedewerkers, hulpdiensten en crisisvrijwilligers die het moeilijk hebben door hun werk in deze pandemie.

Judith Fonteijn

Ik ondersteun deze groep van harte. 
Ook ik maak mij zorgen over de huidige situatie waarin mensen verdwijnen in complotdenken. 
Ik ben graag onderdeel van deze fijne groep gelijkgestemden.


Petra Tuunter

Ik ben bekkenfysiotherapeut en ZwangerFit-docent, enerzijds stevig verankerd in de reguliere geneeskunde en anderzijds open voor samenwerking met complementaire disciplines. 
Ik kwam al vroeg in deze groep terecht. Ik kon de gevolgen van de coronapandemie in het verpleeghuis waar ik - ook - werkte, niet rijmen met het sociaal darwinisme dat ik ontmoette in de spirituele kringen waarin ik me bevond. Het is heel fijn om hier inspirerende collega's en gelijkgestemden te ontmoeten.

Jan van Eijck

Na mijn pensioen als wetenschappelijk onderzoeker en hoogleraar toegepaste logica ben ik aan een nieuwe carrière begonnen als schrijver, dichter, tekenaar en filosoof. 
In februari startte ik met een filosofie-blog 'Twijfelen aan de Werkelijkheid'. In mijn teksten komt de omgang met complotdenkers, corona-ontkenners, anti-vax activisten, wetenschap-is-ook-maar-een-mening-theoretici op allerlei verschillende manieren aan de orde. Ik gebruik daarbij mijn eigen spelregels.

Sacha Gaus

De opmars van de ‘complotters’ baart mij zorgen. De discussie rond corona is een aanjager voor de snelle groei van deze groep, waarin verbazingwekkend veel spirituelen te vinden zijn. In welk complot de aanhangers geloven en de mate waarin ze dat doen varieert sterk, maar de grote gemene deler lijkt wantrouwen naar de gevestigde instituties én wetenschap. Dat is een voedingsbodem voor anarchie en extreemrechts.

Berthe van Soest

Ik ben theologe, tarotcounselor en chödma. 
Ik heb tarotlegpatronen bedacht voor hulp in de pandemie: 
‘Hoe om te gaan met wie heel anders denken?’ 
en 
‘Hoe doorsta ik een lockdown?’ (Zie mijn website). 
Ik ben geschrokken van het complotdenken en het bagatelliseren van corona. 
Ik hoop dat we het tij keren.

Felix Ooteman

Ik ben Felix Ooteman en ik ben activist. Ik spreek me uit tegen het hedendaagse fascisme, omdat ik een paar parallellen zie tussen nu en negentig jaar geleden. Dezelfde leugens, dezelfde haat, dezelfde discriminatie. In deze pandemie is er een samenwerking ontstaan tussen dit fascisme en corona-complotdenkers. Erg zorgelijk! Gelukkig ontstaat er nu een tegenbeweging en daar draag ik graag aan bij. Ik ben zelf niet echt spiritueel, maar ik doe wel sinds kort aan mindfullness! 

Sel Verhoeven

Ik ben afgestudeerd in de Natuurkunde en heb later de opleiding tot craniosacraaltherapeut gevolgd. Naast muziek, wetenschap en spiritualiteit is mijn grootste interesse de mens en al haar tegenstrijdigheden. Het afgelopen jaar ben ik geschrokken van het toenemende complotdenken en van hoe er gedacht wordt over zieke/kwetsbare mensen en ouderen (het ‘dorre hout’). Mede door mijn half-Duitse afkomst doet dit alarmbellen rinkelen richting fascisme.

Leen Steen

Mijn passie is Qigong en ik ben daarin werkzaam als instructeur. Als Qigong instructeur werk je vooral vanuit de verbinding: de verbinding met de natuur en het universum, maar ook met het Qi-veld  (energie en informatie) van je medebeoefenaars en de mensheid als geheel. De toenadering in spirituele kringen richting extreemrechts baart me zorgen. Ik kan er niet goed bij hoe men verbinding kan preken en tegelijk radicale clubs kan omhelzen. Wat mij betreft is er heel veel mis in deze samenleving, maar zijn we als mensheid collectief bezig om ons bewustzijn te vergroten en komen we zo heel langzaam vooruit.


Nog meer leden...

Steven de Brouwer
Masseur (ontspanning, holistisch, energetisch)
https://www.intensie.nl


Onze waarden

We staan voor regulier & holistisch en staan voor inclusiviteit en mentale, emotionele en fysieke gezondheid.